Enfòmasyon sou Chanjman nan Pri tikè ak Tol

MTA yo te òganize odyans piblik sou chanjman ki pwopoze sou pri tikè yo ak chaj yo kap travèse nan Novanm ak Desanm 2018. Chanjman sa yo ki te prezante isit la se opsyon MTA pwopoze yo.

Chanjman nan pri tikè yo oswa pri pou travèse ke Konsèy la adopte kapab mwens pase kantite maksimòm ki pwopoze a oswa li kapab yon konbinezon nan pwopozisyon yo.

Enfòmasyon sou kijan pou telechaje epi enstale lojisyèl Adobe® Reader® pou gade fichye yo nan PDF

Nou aksepte kòmantè piblik sou Pwopozisyon Tòl Pon ak Tinèl jouk 8 Fevriye 2019.